POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies Platformy gastrobooking.pl (zwana „Polityką”) www.gastrobooking.pl,
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników Platformy jest Właściciel Platformy, tj. Dominik Kasztelaniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Kasztelaniec pod adresem: ul. Zgody 15, 31-217 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 945-210-86-92, REGON 123131669.
 3. Użytkownik ma możliwość korzystania z Platformy po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta na Platformie. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje obowiązkowo następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail. Dodatkowo Użytkownik może podać także datę urodzenia (w celu przesyłania promocji urodzinowych dla Użytkownika) oraz adres. Podanie danych osobowych wskazanych w poprzednich zdaniach niniejszego ustępu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Platformy. Użytkownik może również dodatkowo dopisać się do listy subskrybentów newslettera Platformy.
 4. Użytkownik dopisując się listy subskrybentów newslettera Platformy otrzymuje, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość z linkiem i prośbą o potwierdzenie dopisania się do listy subskrybentów poprzez kliknięcie na umieszczony w wiadomości link aktywacyjny. Dopiero kliknięcie w ten link powoduje dopisanie adresu e-mail do listy subskrybentów newslettera Platformy.
 5. Zarejestrowany Użytkownik Platformy ma możliwość zalogowania się poprzez stronę www Platformy, weryfikując się na stronie poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła, składającego się co najmniej z minimum 6 znaków, jednak nie więcej niż 32 znaki. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Uzytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Dane osobowe Użytkowników Platformy przetwarzane są w celu realizacji Rezerwacji stolika oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony www Platformy.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Platformy jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach, ofertach Lokalu na Platformie.
 8. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników Platformy mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się za pomocą Loginu i Hasła na stronie www Platformy.
 9. Użytkownik ma w każdym czasie możliwość zmiany lub usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt z Właścicielem Platformy telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Wszelkie dane kontaktowe do Właściciela Platformy wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie www Platformy.
 10. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera Platformy jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera Platformy bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, poprzez kliknięcie na link zamieszczony w każdym przesłanym newsletterze lub bezpośrednio kontaktując się z Właścicielem Platformy.
 11. Właściciel Platformy niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu email, Loginu i Hasła w treści emaila, czy też w innym miejscu niż strona www Platformy, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 12. Właściciel Platformy jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników i subskrybentów newslettera Platformy przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 13. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Właściciela Platformy o korzystaniu z jego Konta na Platformie przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownikach naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Platformy.
 14. Strona www Platformy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www Platformy, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę www Platformy na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.
 15. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez stronę www Platformy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Platformy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie www Platformy mogą służyć następującym celom:
  1. zapewnienia prawidłowego działania strony www Platformy. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www Platformy, np. zabezpieczonych systemem logowania;
  2. poprawy wydajności i optymalizacji działania strony www Platformy. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej Platformy, a tym samym pomagają ją usprawniać;
  3. poprawy funkcjonalności strony www Platformy. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. loginu;
  4. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu dostosowanie zawartości strony www Platformy do potrzeb Użytkownika.
 16. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie www Platformy nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika strony www Platformy.
 17. Pliki „cookies“ używane na stronie www Platformy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony www Platformy. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.
 18. Właściciel Platformy jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie www Platformy, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto na Platformie otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie www Platformy.
 19. Wypowiedzenia Polityki można dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie jej postanowień. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji Konta na stronie www Platformy i wiąże się dla Właściciela Platformy z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów Platformy. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Polityki w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Polityki oznacza akceptację zmienionej Polityki.
 20. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Rezerwacji stolików, nie zmienia treści Umów zawartych przed zmianą Polityki oraz Rezerwacji stolików, które zostały złożone przed zmianą Polityki.
  Kraków, dnia ……….. 2014 roku